POMAMED

neodkladná péče

Archiv novinek


POMASTAR s. r. o.

Vážené dámy, vážení pánové,

vítejte na internetových stránkách naší firmy, která se zabývá organizováním vzdělávacích akcí a prodejem vybraných pomůcek pro poskytování neodkladné péče.

Vzdělávací akce firmy POMAMED s.r.o. jsou zaměřeny zejména na oblast kardiopulmonální resuscitace (KPR) a na přednášky z neodkladné péče. V kursech – workshopech – vyučujeme nejen teorii základní i rozšířené KPR, ale maximálně se věnujeme praktickému nácviku resuscitačních dovedností. Přednášky z neodkladné péče zahrnují oblast přednemocniční a časné nemocniční neodkladné péče z pohledu lékařských oborů urgentní medicína a anesteziologie-resuscitace. V současné době naše kursy pro zdravotníky nejvíce navštěvují praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost, ambulantní specialisté a zdravotní sestry. Naše vzdělávací akce jsme schopni modifikovat i pro lékaře těch oborů, kteří se s neodkladnými stavy setkávají ve své praxi výjimečně. Stranou našeho zájmu nejsou ani lékaři nemocniční, odborné vyučující SZŠ a VZŠ, magistři farmacie. Laické veřejnosti přednášíme první pomoc včetně základů resuscitace. Máme zkušenosti s výukou resuscitace a neodkladné péče u specializovaného policejního útvaru. O kursy pro nezdravotníky je velký zájem mezi pracovníky security různých institucí - viz reference. Kromě výuky se zabýváme i konzultační činností v organizaci neodkladné péče.

Firma POMAMED s.r.o. byla založena v srpnu 2004, k plnému rozvoji aktivit firmy dochází od roku 2006. Vzdělávací akce se zprvu konaly v zapůjčených prostorách zdravotní školy v Praze. Postupem času se nám podařilo zakoupit resuscitační pomůcky včetně resuscitačních modelů dospělých, dětí a kojenců. Vlastníme model pro nácvik zavádění kombitusu a nácvik intubace u dospělých. Pediatři a lékaři záchranných služeb mohou procvičovat intubace na modelu kojeneckém. Koniotomii a koniopunkci lze procvičit na modelech krku. Nákup výukových modelů a kompletního vybavení pro prezentaci přednášek nám umožnil začít pořádat vzdělávací akce i mimo Prahu. Účastníci vzdělávacích akcí dnes nemusí jezdit za námi, ale jezdíme my za nimi, a to opravdu do všech regionů Čech, Moravy a Slezska.

Program workshopů je přizpůsoben odborné úrovni posluchačů od lékařů ARO a JIP přes praktické lékaře, ambulantní specialisty, odborné vyučující zdravotnických škol a středních zdravotnických pracovníků po nezdravotníky. Prezentace nezbytných teoretických poznatků a praktický nácvik v kursech pro zdravotníky i laiky jsou maximálně přátelské. Naším cílem je, aby si posluchači po jejich absolvování osvojili nejdůležitější teoretické znalosti a praktické dovednosti, nikoliv aby kursy opouštěli s vědomím, že se "to" stejně nejsou nikdy schopni naučit.

Na základě vašich podnětů jsme pro vás připravili nabídku vybraných pomůcek, které doporučujeme pro poskytování neodkladné péče. Tyto výrobky si můžete zakoupit buď přímo na většině našich vzdělávacích akcí, nebo si je můžete objednat v našem internetovém obchodě.

Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat přímo z našich internetových stránek. Na setkání s vámi na našich vzdělávacích akcích se těší

MUDr. Jiří Pokorný,
jednatel firmy POMAMED s.r.o.

Pomamed s.r.o.